Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Przekaż żywność

KTO Kto może przekazać żywność?

Od 1 października 2013 r. każdy przedsiębiorca, który posiada żywność, chce się nią dzielić i pomagać potrzebującym, może przekazać Bankom Żywności darowiznę żywnościową bez obciążeń podatkowych.
Producenci i dystrybutorzy żywności oraz wszyscy inni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przekazanej darowizny. Działanie to reguluje znowelizowany art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT poz. 1054 z późn. zm.CO Jakie produkty można przekazać?

Mając na uwadze potrzeby żywnościowe osób, do których trafia darowana żywność oraz realizując misję przeciwdziałania marnowaniu żywności, Banki Żywności przyjmują każdy rodzaj artykułów spożywczych, w tym:

 • produkty świeże i sezonowe, jak pieczywo, owoce, warzywa;

 • produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych np. jogurty, sery, masło, mięso, czy wędliny;

 • produkty trwałe nadające się do dłuższego przechowywania np. makarony, ryże, kasze i oleje;

 • napoje;

 • produkty dla dzieci;

 • mrożonki.

Przyjmujemy żywność pełnowartościową, również tą z krótkim terminem przydatności do spożycia (dostarczone minimum 2 dni przed terminem przydatności), żywność wycofana z obrotu handlowego ze względu na błędne lub niekompletne oznakowanie oraz nadwyżki produkcyjne.


JAK Jak przekazać żywność?

1. Sprawdź, jakie produkty i w jakiej ilości chcesz przekazać.

Sprawdzenie rodzaju produktów, które mogą zostać przekazane, ich ilości oraz potwierdzenie terminu przydatności do spożycia to pierwszy krok do rozpoczęcia współpracy z Bankiem Żywności.

 

2. Skontaktuj się z Bankiem Żywnosci we Wrocławiu.

Skontaktuj się z nami i ustal zasady odbioru darowizny przekazując kompletną informacje, czyli:

 • asortyment;

 • sposób pakowania (rodzaj opakowania jednostkowego oraz zbiorczego);

 • wymogi dotyczące transportu i przechowywania;

 • ilość oraz waga pojedynczego opakowania i waga całej partii darowizny;

 • wartość produktów;

 • liczba i rodzaj nośników (palet) służących do zapakowania żywności, (ewentualnie poinformuj o konieczności posiadania nośników zwrotnych), wartość z podziałem na asortyment.

Ustal sposób transportu żywności. Możesz dostarczyć żywność samodzielnie do magazynu Banku Żywności we Wrocławiu w ustalonych godzinach.
Wykorzystaj własne samochody np. kursy bez załadunku lub ustal z nami możliwość odbioru darowizny.
Ustal szczegółowy termin i godzinę odbioru żywności. Nie pozwól na długie przestoje samochodu, który odbiera darowiznę. Określ czas załadunku i przestoju, a także szczegółowe dane adresowe i osoby kontaktowe.
Sprawdź, czy przygotowana do transportu żywności jest zgodna z deklarowaną oraz czy spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
Podaj termin i sposób oddania nośników (np. palet), jeśli ich zwrot nie jest możliwy przy odbiorze kolejnej darowizny.

 

3. Przygotuj dokumenty przekazania darowizny.
 

Dokument przekazania darowizny może mieć formę:

 • dokumentu WZ (wydania z magazynu);

 • faktury wewnętrznej;

 • umowy darowizny (stosowanej zwykle przy znaczących darowiznach o dużej wartości).

Pełen dokument powinien zawierać rodzaj, ilość i wartość produktów, a także pełne dane Banku Żywności we Wrocławiu odbierającego darowiznę, tj:

 • pełną nazwę organizacji;

 • adres;

 • KRS (aktualny, dostępny on-line) oraz NIP;

 • potwierdzenie zapisu o posiadaniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Jako potwierdzenie odbioru darowizny Bank Żywności we Wrocławiu odsyła (w formie skanu) podpisaną i opieczętowaną kopię dokumentu WZ. Na wniosek firmy Bank Żywności we Wrocławiu może również przekazać kopię dokumentu PZ.
Na życzenie darczyńcy Bank Żywności we Wrocławiu przygotowuje raport z dystrybucji. Może on zostać przygotowany zaraz po rozdysponowaniu darowizny lub w ujęciu okresowym, np.: miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

 

4. Przygotuj dokumenty do odliczenia darowizny od podatku VAT.
 

Pamiętaj!

Zgodnie z treścią regulacji, zwolnienie z VAT może mieć miejsce wyłącznie pod warunkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji przez darczyńcę. (Art. 43 ust. 12 ustawy o VAT):
Celem zachowania bezpieczeństwa podatkowego darczyńca powinien rozważyć uwzględnianie w swojej ewidencji darowizn żywności również:

 • KRS organizacji, na rzecz której przekazywana jest darowizna

 • oświadczenie złożone przez przedstawicieli organizacji co do celu na jaki darowizna zostanie przeznaczona.

 • fakultatywnie – fakturę wewnętrzną

Co się dzieje z przekazaną przez Ciebie darowizną?

 • Przekazana przez Ciebie darowizna jest rejestrowana w systemie magazynowym, co pozwala na pełną przejrzystość jej dystrybucji.

 • Banki Żywności współpracują z lokalnymi partnerami - organizacjami charytatywnymi. Organizacje te odbierają darowiznę od Banku Żywności we Wrocławiu, zachowując standardy związane z bezpieczeństwem żywności i przekazują ją do swoich podopiecznych – osób potrzebujących.

 • Dzięki tej współpracy każdy kilogram żywności przekazywany jest z uwzględnieniem potrzeb podopiecznych danej organizacji.

 

 5. Bądź z siebie dumny!


Twoja pomoc zmienia życie wielu osób! Informując o współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, dzieląc się tym doświadczeniem i promując odpowiedzialne zarządzanie żywnością, zachęcasz innych przedsiębiorców do pomagania!