Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Misja

 

 

Misją Banku Żywności we Wrocławiu  jest wspieranie osób potrzebujących żywnością uratowaną przed zmarnowaniem na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

 

 

Zasady działania:

  • zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne    pozyskiwanie oraz dystrybucję żywności,

  • zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem,

  • tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem zasady apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej,

  • lokalność w działaniu - Banki świadczą pomoc na rzecz lokalnych społeczności.

 

Swoją misję wykonujemy poprzez:

  • wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,

  • pozyskiwanie pełnowartościowej żywności - szczególnie niehandlowej lub o krótkich terminach przydatności do spożycia,

  • gromadzenie rezerw żywności i jej racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych,

  • organizację publicznych zbiórek żywności,

  • promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności, a także jej marnotrawstwu.

 

Efekty naszej pracy

 

ROK

WAGA (t)

WARTOŚĆ

ILOŚĆ OSÓB

ILOŚĆ PARTNERÓW

2003

4,85

16 755,30

2000

5

2004

238,00

2 191 521,23

33000

58

2005

1271,71

3 563 597,57

38000

78

2006

1270,61

2 761 713,00

39000

100

2007

1435,16

2 890 260,78

44000

106

2008

1220,89

3 276 991,67

31000

115

2009

2195,16

5 841 400,81

31000

111

2010

1971,70

6 903 551,60

33500

113

2011

2780,33

6 408 759,82

35000

103

2012

1842,91

6 315 164,99

37000

124

2013

2328,71

7 239 279,70

35000

160

2014

704,25

2 415 068,52

35000

113

2015

2868,07

7 636 061,40

35000

126

2016

2854,22

9 112 156,43

35000

128

2017

3085,93

15 425019,69

44000

149

RAZEM

26 072,49

81 997 302,51