Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Misja

 

Misją Banku Żywności we Wrocławiu  jest wspieranie osób potrzebujących żywnością uratowaną przed zmarnowaniem na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

 

 

Zasady działania:

  • zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne    pozyskiwanie oraz dystrybucję żywności,

  • zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem,

  • tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem zasady apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej,

  • lokalność w działaniu - Banki świadczą pomoc na rzecz lokalnych społeczności.

 

Swoją misję wykonujemy poprzez:

  • wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,

  • pozyskiwanie pełnowartościowej żywności z całego łańcucha produkcji żywności - szczególnie niehandlowej lub o krótkich terminach przydatności do spożycia,

  • gromadzenie rezerw żywności i jej racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych,

  • organizację publicznych zbiórek żywności,

  • promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności, a także jej marnotrawstwu.

 

Swoje zadania możemy realizować  dzięki ogromnemu wsparciu Gminy Wrocław

 

Efekty naszej pracy

Podsumowując Bank Żywności we Wrocławiu przekazał 31 860,08 ton żywności

o łącznej wartości 115 698 809,46 zł (stan 30 czerwiec 2019 r.)