Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Misja

Misją Banku Żywności we Wrocławiu  jest wspieranie żywnością osób

potrzebujących oraz ratowanie jej przed zmarnowaniem na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

Zasady działania:

  • zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne    pozyskiwanie oraz dystrybucję żywności,

  • zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem,

  • tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem zasady apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej,

  • lokalność w działaniu - Banki świadczą pomoc na rzecz lokalnych społeczności.

 

Swoją misję wykonujemy poprzez:

  • wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,

  • pozyskiwanie pełnowartościowej żywności - szczególnie niehandlowej lub o krótkich terminach przydatności do spożycia,

  • gromadzenie rezerw żywności i jej racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych,

  • organizację publicznych zbiórek żywności,

  • promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności, a także jej marnotrawstwu.

 

Efekty naszej pracy

ROK WAGA (t) WARTOŚĆ ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ PARTNERÓW
2003 4,85 16 755,30 2000 5
2004 238,00 2 191 521,23 33000 58
2005 1271,71 3 563 597,57 38000 78
2006 1270,61 2 761 713,00 39000 100
2007 1435,16 2 890 260,78 44000 106
2008 1220,89 3 276 991,67 31000 115
2009 2195,16 5 841 400,81 31000 111
2010 1971,70 6 903 551,60 33500 113
2011 2780,33 6 408 759,82 35000 103
2012 1842,91 6 315 164,99 37000 124
2013 2328,71 7 239 279,70 35000 160
2014 704,25 2 415 068,52 35000 113
2015 2868,07 7 636 061,40 35000 126
2016 2854,22 9 112 156,43 35000 128
2017 3085,93 15 425019,69 44000 149
RAZEM 26 072,49 81 997 302,51