Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Napisz do nasZnajdź nasZadzwoń

Zespół:

Alicja Włostowska tel. 502 343 945 

 • koordynacja działań administracyjnych 
 • sekretariat: bz.wroclaw@bankizywnosci.pl 
 • ewidencja i współpraca z placówkami handlowymi    sklepy@bankzywnosci.wroclaw.pl


Zespół ds. darowizn. tel. 512 109 987, e-mail: bz.wroclaw@bankizywnosci.pl

 • koordynacja darowiz żywności
 • współpraca z biznesem
 • współpraca z placówkami handlowymi 
 • nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności przez Organizacje;

Tomasz Leja tel. 518 705 648, e-mail: popz@bankzywnosci.wroclaw.pl

 • koordynator projektu POPŻ ;
 • logistyka magazynowa POPŻ;
 • wsparcie ewidencji i logistyki magazynowej; 

Dystrybucja Żywności: 

Koordynacją podziału żywności wg. składanych zapotrzebowań zajmują się opiekunowie poszczególnych organizacji.
Oprócz  kontaktu telefonicznego zachęcamy do składania potrzeb na dedykowany adres mailowy: zywnosc@bankzywnosci.wroclaw.pl

Magazyn - tel. 504 752 344

Janusz Tymon - Kierownik magazynu: tel. 502343947

Bolesław Krutin - specjalista ds. dystrybucji i ewidencji

 • obsługa magazynowa projektu POPŻ
 • ewidencja i dystrybucja żywności
 • transport
   

Znajdziesz nas
Wrocław, 54-440
ul. Rogowska 117D

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek:
od 07:30 do 15:30

Brama wjazdowa na teren jest zamykana w dni robocze w godz: 23:00 - 5:30. 

Funkcjonujący przy Banku Żywności  interwencyjny punkt wydawania żywności POPŻ prowadzony przez Fundację im. ks. Władysława Latosa został zamknięty z 30.09.2023 r. 

 

Telefon do punktu 511 580 690  nie będzie czyny do czasu urochomioenia nowego programu pomocy żywnościowej. Pracownicy gospodarza obiektu Banku Żywności we Wrocławiu nie są uprawnieni do udzielania informacji o funkcjonowaniu punktu, Bank zajmuje się tylko i wyłącznie obsługą instytucji pomocowych nie osób indywidualnych.

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Bank Żywności we Wrocławiu (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: bz.wroclaw@bankizywnosci.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl .
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.