Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Napisz do nasZnajdź nasZadzwoń

Biuro :

Sekretariat: 502 343 945 

bz.wroclaw@bankizywnosci.pl 


tel. 512 109 987

  • darowizny żywności
  • współpraca z biznesem
  • współpraca z sieciami handlowymi     e-mail: sklepy@bankzywnosci.wroclaw.pl

 

tel. 518 705 648:

  • nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności przez Organizacje; e-mail: bz.wroclaw@bankizywnosci.pl
  • obsługa administracyjna projektu POPŻ ; e-mail: popz@bankzywnosci.wroclaw.pl

 

Magazyn

tel. 504 752 344:

  • obsługa magazynowa projektu POPŻ
  • ewidencja i dystrybucja żywności
  • transport
     

Znajdziesz nas
Wrocław, 54-440
ul. Rogowska 117D

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek:
od 07:30 do 15:30

Brama wjazdowa na teren jest zamykana w dni robocze w godz: 23:00 - 5:30. 

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Bank Żywności we Wrocławiu (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: bz.wroclaw@bankizywnosci.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl .
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.