Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Historia

na zdjęciu: John van Hengel (rozmawia przez telefon)
ze swoim d-Kenny Ramsey.

Geneza idei Banków Żywności

Ideę Banków Żywności pod koniec lat 60-tych, wykreował i powołał do życia emerytowany, amerykański biznesmen – John van Hengel. John van Hengel po

zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako wolontariusz w lokalnej organizacji pomocy najuboższym w Phoenix w Arizonie. Podczas swoich działań zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność wyrzucając produkty, których termin ważności dobiegał końca. Van Hengel postanowił zbierać od handlowców ową żywność i przekazywać ją na bieżąco do miejskich jadłodajni. Jego działalność przybrała taką skalę, że zostały przekroczone możliwości ośrodków dożywiania. Postanowił, zatem założyć centralny punkt składowania żywności.

W 1967 roku powstał pierwszy na świecie Bank Żywności – Bank Żywności Św. Maryi. Pomysł byłego biznesmena szybko znalazł naśladowców. W latach 70 w wielu miastach Ameryki zaczęły powstawać Banki Żywności. Obecnie sieć Banków w USA liczy ponad 200 takich organizacji.

Dzięki innowacyjnemu pomysłowi i inicjatywie Johna van Hengela, amerykańska sieć Banków Żywności – America’s Second Harvest, jest obecnie największą dobroczynną organizacją zajmującą się problemem niedożywienia w Stanach Zjednoczonych. Rozdziela ponad 800 tysięcy ton żywności rocznie. 

 

Początki Banków Żywności poza USA

Na początku lat 80 doświadczenia amerykańskie znalazły swoich naśladowców we Francji. Z inspiracji Cecylii Bigo i Bernarda Dandrela powstała sieć francuskich Banków Żywności. Obecnie we Francji jest ich już 79. Idea Banków Żywności szybko rozprzestrzeniła się na pozostałe kraje Europy, gdzie aktualnie funkcjonuje 262 Banków Żywności.

Z czasem krajowe federacje powołały do życia Europejską Federację Banków Żywności, w skład której wchodzą Banki Żywności z poszczególnych krajów.

Wysokie efekty działalności oraz szeroka akceptacja społeczno-ekonomiczna, sprzyjały decyzjom rządowym o zasileniu Banków z państwowych rezerw żywności oraz nadwyżek produkowanych krajach Unii Europejskiej. Decyzja ta zwiększyła możliwości wspierania przez zachodnioeuropejskie Banki Żywności ludzi głodnych lub niedożywionych. Aktualnie wielkość tego wsparcia wynosi ponad 401 000 ton żywności rocznie.

http://www.eurofoodbank.eu/

 

Banki Żywności w Polsce

na zdjęciu: Jacek Kuroń

1993 rok datuje się zainteresowaniem formułą działania Banków Żywności w Polsce. Z inicjatywy Jacka Kuronia przy Fundacji “Pomoc Społeczna SOS” powstaje w Warszawie pierwszy “Bank Żywności SOS”. W latach 1993 – 95 powstają kolejne banki w Jaworze, Łodzi i Pile a następnie w Krakowie, Koninie, Lesznie.

W 1997 istniejące wówczas Banki Żywności tworzą Federację Polskich Banków Żywności. Jej pierwszym Prezesem zostaje Czesław Jurczyszyn, który pełni tę funkcję do 2002 r.

Obecnie Federacja zrzesza 32 Banki Żywności. Zadaniem Federacji jest promocja idei Banków Żywności, reprezentowanie ich oraz koordynacja działań na poziomie ogólnopolskim. Proces tworzenia się Banków Żywności w różnych rejonach Polski jest ciągły i odznacza się ogromną dynamiką. Świadczą o tym nowe siedziby Banków Żywności w wielu miastach Polski, a także ich działania podejmowane w licznych projektach.

 

Źródło: https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/historia/