Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Eko Misja

Projekt “EkoMisja Nie Marnuję” ma za zadanie zwiększać świadomość, dzieci,  młodzieży oraz osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) na temat ekologicznych skutków marnowania żywności. W swoich działaniach dążymy do tego, by budować odpowiednie postawy i zachowania ekologiczne wśród osób dorosłych, dzieci czy młodzieży, poprzez działania edukacyjne pokazujące pozytywne aspekty ograniczenia marnowania żywności dla indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, oszczędność energii, wody, surowców, troska o planetę, odpowiedzialność społeczna) oraz kreowanie mody na niemarnowanie żywności, jako kompleksowego zachowania proekologicznego.

Tło programu „EkoMisja – nie marnuję”

Marnowanie żywności to zjawisko wielowymiarowe. To nie tylko problem społeczny i ekonomiczny, ale przede wszystkim ekologiczny. Na świecie rocznie marnuje się 1/3 produkowanej żywności.

W Polsce aż 9 mln ton artykułów spożywczych kończy co roku na śmietnikach. Przyjmując, że przeciętny, sycący i pełnowartościowy posiłek waży około 500 g, na wysypisku ląduje 18 miliardów pełnych jedzenia talerzy!

Aby wyprodukować, przetworzyć i dostarczyć żywność na półki sklepowe, a następnie do naszych domów trzeba zużyć wodę, energię i paliwo. Dlatego wyrzucanie żywności generuje straty ekologiczne. Dla przykładu co roku do produkcji wyrzucanej żywności zużywa się 250 bln ton wody. To 14 razy więcej niż mieszczą w sobie wszystkie jeziora w Polsce. Inną konsekwencją wyrzucania dużej ilości jedzenia jest jego gnicie na wysypiskach, a co za tym idzie uwalnianie do atmosfery znacznej ilości gazów cieplarnianych. Rocznie na świecie z powodu wyrzucania żywności do atmosfery trafia 3,3 miliarda ton gazów cieplarnianych. To prawie tyle, ile w tym samym czasie emituje cały przemysł Unii Europejskiej!

W ramach tego projektu powstała kampania społeczna „Marnując Żywność – Marnujesz Planetę”.
Projekt ten zakłada działania edukacyjne w szkołach podstawowych na lata 2018-2020, realizowane przez edukatorów z Banków Żywności. Udział w projekcie weźmie 200 szkół podstawowych oraz 42 000 uczniów. Pierwsza edycja rozpocznie się od marca 2019, druga edycja od października 2019. Projekt zakłada zainicjowanie ekologicznych kół tematycznych – Szkolne Kluby Niemarnowania, których ideą będzie rozwijanie myślenia ekologiczne oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Program „EkoMisja – nie marnuję” w szkołach podstawowych

Program „EkoMisja – nie marnuję” zakłada dwie ścieżki realizacji działań edukacyjnych w szkołach. W pierwszym etapie zajęcia edukacyjne dla 4 klas przeprowadzą edukatorzy z Banków Żywności, którzy zainicjują wśród uczniów realizację projektów o tematyce ekologicznej. Drugim etapem będzie stworzenie w szkole ekologicznych kół tematycznych – Szkolnych Klubów Niemarnowania, których ideą będzie rozwijanie myślenia ekologicznego oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Szkoły zrekrutowane do programu otrzymają komplet materiałów edukacyjnych (w wersji wydrukowanej i elektronicznej). Oprócz scenariuszy zajęć przekażemy także pudełko edukacyjne zawierające materiały do wykorzystania w Szkolnych Klubach Niemarnowania.

Projekt „EkoMisja Nie Marnuję” finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partnerzy projektu:
Ministerstwo Środowiska
Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut Badań Edukacyjnych

https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2019/04/Amica-300x145.pnghttps://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2019/04/LIDL-300x300.png