mapa dolnego śląska

Wspieramy

Celem Banku Żywności jest prowadzenie działalności z zakresu sfery zadań publicznych na rzecz części społeczeństwa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Jest to wyłączna działalność statutowa Banku Żywności.

Beneficjentem wsparcia mogą być:

  • organizacje pozarządowe i/lub
  • organizacje pożytku publicznego i/lub
  • inne podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej poszkodowanych, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.