Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Podziel się Posiłkiem

O PROJEKCIE

Od 2003 roku misją programu Podziel się Posiłkiem jest zmniejszenie poziomu niedożywienia wśród dzieci. Dzięki takim działaniom jak Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem czy Program Grantowy, do tej pory udało się przekazać ponad 16 milionów posiłków najmłodszym Polakom. Inicjatorem programu jest firma Danone, Partnerem Strategicznym i Organizatorem Zbiórek Żywności są Banki Żywności.

Zebrane produkty przekazujemy organizacjom i instytucjom, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci. Są to między innymi: szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom i młodzieży.

Głównym celem programu jest przyczynienie się do wydania jak największej liczby posiłków najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce, by mogły się zdrowo rozwijać i pełniej żyć. Chcemy także uświadamiać i mobilizować do działania społeczeństwo lokalne na rzecz zapobiegania niedożywieniu, zwłaszcza niedożywieniu dzieci.

EFEKTY

Bank Żywności we Wrocławiu organizował zbiórkę żywności Podziel się Posiłkiem na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2007 - 2017 r.

Wyniki z poszczególnych lat:

ROK WAGA (t)
2007 18,79
2008 22,46
2009 31,27
2010 27,73
2011 23,98
2012 20,52
2013 25,24
2014 39,24
2015 34,22
2016 27,85
2017 24,22
Razem

295,52