Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Podziel się Posiłkiem

O PROJEKCIE

Od 2003 roku misją programu Podziel się Posiłkiem jest zmniejszenie poziomu niedożywienia wśród dzieci. Dzięki takim działaniom jak Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem czy Program Grantowy, do tej pory udało się przekazać ponad 16 milionów posiłków najmłodszym Polakom. Inicjatorem programu jest firma Danone, Partnerem Strategicznym i Organizatorem Zbiórek Żywności są Banki Żywności.

Zebrane produkty przekazujemy organizacjom i instytucjom, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci. Są to między innymi: szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom i młodzieży.

Głównym celem programu jest przyczynienie się do wydania jak największej liczby posiłków najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce, by mogły się zdrowo rozwijać i pełniej żyć. Chcemy także uświadamiać i mobilizować do działania społeczeństwo lokalne na rzecz zapobiegania niedożywieniu, zwłaszcza niedożywieniu dzieci.

 

 

 

 

EFEKTY

Bank Żywności we Wrocławiu organizował zbiórkę żywności Podziel się Posiłkiem na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2007 - 2017 r.

 

Podsumowując Bank Żywności we Wrocławiu

podczas zbiórek żywności

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM

zebrał 295,52 ton żywności

o łącznej wartości 1 899 482,66 zł.