Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Podprogram 2018 - Wytyczne i wniosek

Informujemy, iż na stronie Ministrostwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone Wytyczne do Podprogarmu 2018. Natomiast w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO i koniecznością zmiany podstawy prawnej dot. ochrony danych osobowych osób fizycznych,  zaktualizowane zostały załączniki:

  • załącznik nr 5 -Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ,
  • załącznik nr 6- Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  • załącznik nr 7Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 .

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że informacja  o aktualizacji załączników została przekazana do wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej w systemie CAS.

Zaktualizowane załączniki są do pobrania pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2018---materialy-aktualne---kwiecien-2018-r/

Przypominamy również do dnia 30 lipca 2018 r. należy złożyć "Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez Organizacje Partnerskie Lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018".