mapa dolnego śląska

Misja - Zasady i sposoby działania

 

Misją Banku Żywności we Wrocławiu  jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz                                                       przeciwdziałanie marnowaniu żywności.                                                   

 

Zasady działania. 

  • zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne    pozyskiwanie żywności oraz jej bezpłatny rozdział,
  • zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się ich problemami,
  • tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem zasady apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej,
  • lokalność w działaniu - banki świadczą pomoc na rzecz lokalnych społeczności.

Sposoby działania 

  • wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,
  • pozyskiwanie pełnowartościowej żywności - szczególnie niehandlowej lub o krótkich terminach przydatności do spożycia, 
  • gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna dystrybucja, 
  • organizacja publicznych zbiórek żywności, 
  • organizacja zadaniowych grup wolontariackich, 
  • promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnotrawstwu.

 

 

Historia idei bankowości.

Idea Banków Żywności narodziła się w głowie emerytowanego amerykańskiego biznesmena Johna van Hengela pod koniec lat 60. John van Hengel po zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako wolontariusz w lokalnej organizacji pomocy najuboższym w Phoenix w Arizonie. Podczas swoich działań zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność wyrzucając produkty, których termin ważności dobiegał końca. Van Hengel postanowił zbierać od handlowców ową żywność i przekazywać ją na bieżąco do miejskich jadłodajni. Jego działalność przybrała taką skalę, że zostały przekroczone możliwości ośrodków dożywiania. Postanowił, zatem założyć centralny punkt składowania żywności. W 1967 roku powstał pierwszy na świecie Bank Żywności - Bank Żywności Św. Maryi. Pomysł byłego biznesmena szybko znalazł naśladowców. W latach 70 w wielu miastach Ameryki zaczęły powstawać Banki Żywności. Obecnie sieć Banków w USA liczy ponad 215 takich organizacji.Dzięki innowacyjnemu pomysłowi i inicjatywie Johna van Hengela, amerykańska sieć Banków Żywności - America's Second Harvest , jest obecnie największą dobroczynną organizacją zajmującą się problemem niedożywienia w Stanach Zjednoczonych. Rozdziela ponad 800 tysięcy ton żywności rocznie.Na początku lat 80 doświadczenia amerykańskie znalazły swoich naśladowców we Francji z inspiracji Cecylii Bigo, Bernard Dandrel powstała sieć francuskich Banków Żywności. Obecnie we Francji jest ich już 79. Idea Banków Żywności szybko rozprzestrzeniła się na kraje Europy Zachodniej, gdzie aktualnie funkcjonują 232 Banki Żywności. Z czasem krajowe federacje powołały do życia Europejską Federację Banków Żywności , w skład której wchodzą Banki Żywności z poszczególnych krajów. 

EUROPEJSKA FEDERACJA BANKÓW ŻYWNOŚCI 

ZRZESZA 232 BANKI ŻYWNOŚCI Z 16 KRAJÓW.

Wysokie efekty działalności oraz szeroka akceptacja społeczno-ekonomiczna, sprzyjały decyzjom rządowym o zasileniu Banków z państwowych rezerw żywności oraz nadwyżek produkowanych w krajach Unii Europejskiej. Decyzja ta zwiększyła możliwości wspierania przez zachodnioeuropejskie Banki Żywności ludzi głodnych lub niedożywionych. Aktualnie wielkość tego wsparcia wynosi ponad 328 720 ton żywności rocznie.

Banki Żywności w Polsce

1993 rok datuje się zainteresowaniem formułą działania Banków Żywności w Polsce. Z inicjatywy Jacka Kuronia przy Fundacji "Pomoc Społeczna SOS" powstaje w Warszawie pierwszy "Bank Żywności SOS". W latach 1993 - 95 powstają kolejne banki w Jaworze, Łodzi i Pile a następnie w Krakowie, Koninie, Lesznie.W 1997 sieć polskich Banków Żywności tworzy Federację Polskich Banków Żywności. Obecnie Federacja zrzesza 27 Banków Żywności. Zadaniem Federacji jest promocja idei Banków Żywności, reprezentowanie ich oraz koordynacja działań na poziomie ogólnopolskim.Proces tworzenia się Banków Żywności w różnych rejonach Polski jest ciągły i odznacza się ogromną dynamiką. Świadczą o tym nowe siedziby Banków Żywności w wielu miastach Polski, a także ich działania podejmowane w licznych projektach. 

(źródło:FPBŻ www.bankizywnosci.pl )