Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

NFOŚiGW

Bank Żywności we Wrocławiu złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 "Racjonalna gospodarka odpadami: selektywne zbieranie i zapobieganie powstawniu odpadów". 

Poprzez realizację zadania zmniejszymy w sposób znaczący ilość odpadów pochodzących z niesprzedanej, przeterminowanej żywności przede wszystkim na terenie gminy Wrocław, a także z obszaru województwa dolnośląskiego. Aby osiągnąć ten efekt nasz Bank dostosuje swój potencjał do zwiększających się potrzeb w zakresie odbiorów od producentów i handlowców żywności z krótkim terminiem przydatności do spożycia. W tym celu poprawimy nasze możliwości logistyczno-magazynowe poprzez zakup:

  • wózka paletowego z wagą;
  • wózka paletowego elektryczngeo wysokiego składowania;
  • wózka widłowego wysokiego składowania;
  • zamrażarek skrzyniowych;
  • dwóch samochodów dostawczych (w tym chłodni).